Arcade Capital

Wij wonen, dus zijn wij

Zorgvastgoed

 

 

Nederland vergrijst in snel tempo. In 1950 telde Nederland 800.000 inwoners van 65 jaar of ouder en 100.000 van 80 jaar of ouder. In 2000 waren dat resp. 2,2 miljoen en 500.000 inwoners. In 2020 telt Nederland naar verwachting 900.000 inwoners van 80 jaar of ouder. Een groei van bijna 100%! Het aantal 65-plussers zal dan ongeveer 3,4 miljoen zijn wat een kwart meer is dan nu. Hierdoor stijgen de uitgaven per tien jaar met 2% van het BBP.

Bezuinigingen in de zorg dwingen instellingen andere wegen in te slaan en vastgoed te herpositioneren. De zorgkosten rijzen de pan uit en het rijk en de gemeenten staan voor de uiterst lastige opgave de zorgkosten terug te dringen.


Doordat de mondige babyboomers de regie in eigen hand willen houden en zij hun levensstijl willen behouden ontstaan particuliere aanbieders van woonzorg. Inmiddels zijn er circa 100 zorgvilla’s in veelal statige panden. Hier krijgen bewoners net als in de reguliere zorg 24-uurszorg van een multidisciplinair team met persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

 

De bezuinigingen in de zorgsector leiden ook tot kansen. Wanneer de consequenties van de nieuwe regelgeving zorgvuldig worden geanalyseerd, zijn er goede mogelijkheden te bedenken voor zorginstellingen en hun vastgoedadviseurs om binnen de nieuwe realiteit tot aantrekkelijke financierbare oplossingen te komen. Dat geldt met name voor nieuwbouw van kleine woonunits.

Arcade adviseert zorginstellingen omtrent de nieuwe mogelijkheden huisvesting te realiseren die betaalbaar en eigentijds zijn.