Arcade Capital

Wij wonen, dus zijn wij

Impressum / Disclaimer

Arcade Capital B.V.

Europalaan 28 D

5232 BC 's-Hertogenbosch, Nederland

Telefoon: +31 (0) 85 30 10 700

E-Mail: info@arcadecapital.nl

 

Gevestigd te Utrecht, KvK-nummer: 61591971

BTW-nummer: NL854405288B01

Arcade Capital B.V. is een 100 % dochtermaatschappij van

Main Werft Capital GmbH gevestigt te Frankfurt am Main, Duitsland


 

 

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Arcade Capital BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Arcade Capital BV is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te gebruiken of te kopiëren.  

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Arcade Capital BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Arcade Capital BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur.

  

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Arcade Capital BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.