Arcade Capital

Wij wonen, dus zijn wij

Vastgoedbeheer

 

Door onze grensoverschrijdende activiteiten kunnen wij het volledige beheer van het vastgoed verzorgen. Dit zgn. fonds- en asset management betekent niet alleen kennis van de locale (commerciële) markt maar ook juridische contractenkennis, belastingaspecten, enz. beheersing van (service-) kosten en energie besparende maatregelen verbeteren immers de ruimte van huurders om huur te betalen.

Van grote betekenis is het voorkomen van leegstand hetgeen betekent dat zeer regelmatig gesprekken met de huurders worden gevoerd omtrent marktontwikkelingen en eventuele optimaliseringswensen. Daarnaast zijn ontwikkelingen rondom het object van groot belang. Immers veranderingen bij de omliggende panden of een dramatische wijziging van de verkeerssituatie dan wel de parkeersituatie of de groenvoorzieningen, kan ernstige gevolgen hebben voor de verhuur en de waarde ontwikkeling.

Gebouw optimalisatie door herverdeling en vergroting, energie maatregelen, enz. kunnen verder leiden tot verbetering van het rendement.

 

Bewaking van deze facetten en wellicht voorkoming van negatieve maatregelen is voor Arcade een uitdaging en veroorzaakt een dynamisch beheer.